uitleenvoorwaarden

Werken hier te bekijken


Abonnement

Jaarlijks betaalt u €15,-  abonnementskosten welke in januari worden geïncasseerd. De maandelijkse huurbijdrage wordt middels automatische incasso afgeschreven.

(Bij uw eerste inschrijving betaalt u – ongeacht de maand ook dit bedrag eenmalig.)

 

 Huurbijdrage

 • U huurt een schilderij / werk voor 2% van de verkoopwaarde met een minimumbedrag van € 10,-per maand.
 • In het geval van € 10,-  kunt u maximaal 2 werken huren.
 • De maandelijkse huurbijdrage wordt middels automatische incasso afgeschreven.


Spaartegoed

 • De betaalde maandhuur wordt voor 90% voor u gespaard, waarmee u te allen tijde aankopen kunt doen uit de

collectie van Kunst &lokaal.

 • Spaartegoeden worden uitsluitend in kunst uitbetaald en niet gerestitueerd.
 • Gehuurde kunstwerken blijven eigendom van Kunst&lokaal, tot het gehele aankoopbedrag is voldaan en er een verkoopovereenkomst tussen huurder en Kunst&lokaal is afgesloten.

 

 Transport

 • De door u gehuurde kunstwerken dienen iedere 6 maanden te worden gewisseld waarbij de huurder zelf verantwoordelijk is voor het transport van de kunstwerken.
 • Indien een verhuurd schilderij gereserveerd wordt, heeft de huurder van dat moment het eerste recht het werk aan te schaffen tot de 6 maanden van de verhuurperiode verstreken zijn. Indien er geen reservering is,kan de verhuurperiode (steeds) met 6 maanden verlengd worden.
 • Kunst&lokaal behoudt zich het recht voor in bijzondere gevallen reserveringen te weigeren en neemt hierin ook immer de uiteindelijke beslissing.

 

Verantwoordelijkheid

 • De kunstwerken dienen door ondergetekende met zorg behandeld te worden. Bij schade of vernietiging heeft Kunst&lokaal recht op uitkering van de verzekeraar.
 • Bij schade aan lijstwerk,glas en/of passe-partout bedraagt uw eigen risico in geval van nalatigheid maximaal  €75,=  per schadegeval.

 

 Opzegtermijn

Bij opzegging van het abonnement, dienen de geleende kunstwerken per direct te worden geretourneerd aan Kunst&lokaal  (indien niet tot aanschaf is overgegaan).


Legitimatie

Bij inschrijving zijn wij verplicht uw paspoort- of rijbewijsnummer te noteren.